Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Konkurs 2017

Ważne

kryteria

całe Rozporządzenie

 

Załącznik STM

Uwaga- w związku ze zmianami , jakie zaszły w rozporządzeniu może krążyć i być używana przez Państwa nieaktualna wersja załącznika nr 7 rozporządzenia .
Dla rozwiania wątpliwości, jeśli jest to wydruk z Dziennika Ustaw, warto sprawdzić w prawym górnym rogu wydruku jaki jest numer pozycji w DZ.U załącznika, z którego korzystamy.
Prawidłowa wersja ma oznaczenie pozycji 498.

Natomiast tekst główny rozporządzenia (łącze z lewej strony) nie został znowelizowany i pochodzi z Dz.U. nr 2016.1372

komunikaty

ogólny

KONTRAKT OGÓLNOSTOMATOLOGICZNY
zagadnienia, których nie ma w komunikatach

>>Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z co najmniej 10–letnim stażem pracy – co najmniej 75% czasu pracy poradni.

Pytanie: Jakiej grupy lekarzy dotyczy to kryterium?
Odpowiedź

to tytuł specjalizacji, w której dawno nie prowadzi się szkolenia. Nie są to lekarze z I st specjalizacji ze stomatologii ogólnej!!


dz/mł


KONTRAKT DLA DZIECI I MŁODZIEZY
zagadnienia, których nie ma w komunikatach

>> Lekarz dentysta z co najmniej 10-letnim stażem pracy z dziećmi – 100% czasu pracy poradni.

Pytanie: jak należy dokumentować „staż pracy z dziećmi”?
Odpowiedź


Poprzez złożenie oświadczenia. Oczywiście oferent w razie zapytania przez komisję konkursową musi mieć jakies wiarygodne dokumenty: albo zakres obowiązków z umowy o pracę, albo dokumentację medyczną , z której można wnioskować, że przez 10 lat zajmował się m.inn.leczniem dzieciortodoncja

KONTRAKT ORTODONTYCZNY
zagadnienia, których nie ma w komunikatach

>>Realizacja świadczeń   zdrowotnych  będących  przedmiotem  umowy  bez  udziału  podwykonawców,  z wyłączeniem prac techników dentystycznych
Pytanie:Czy zapis dotyczy wykonywania wszystkich zdjęć rtg wewnątrzustnych , cefalometrycznych i pantomograficznych samodzielnie przez oferenta ?
Odpowiedź
Tak, w kontrakcie ortodontycznym kryterium to dotyczy wykonania wszystkich tych zdjęć własnym potencjałem oferenta

>>Pytanie: czy ranking 50% nowych aparatów dotyczy ilości świadczeń czy ilości punktów ?
Odpowiedź

Odnosi się to do liczby świadczeń, nie punktówchirurgia


KONTRAKT CHIRURGICZNY Z PERIODONTOLOGIĄ
zagadnienia, których nie ma w komunikatach

>>Kryterium rankingujące:Pielęgniarka – co najmniej 50% czasu pracy poradni.”
Pytanie:Jaki personel oprócz lekarzy jest wymagany i na jaki czas pracy poradni skoro w Rozporządzeniu jest napisany wymóg np. dla pielęgniarki, która jest w rankingu dodatkowo oceniana?
Odpowiedź

WIL: często zadawane pytanie. Proszę zauważyć, że w warunkach wymaganych jest "pozostały personel lub pielęgniarka" . Nie musi wiec być pielęgniarka. Pojęcia "pozostały personel" należy szukać w rozporządzeniu ws świadczeń gwarantowanych[ par2 pkt 4] .Tam też jest wymieniona pielęgniarka. Jako warunek wymagany jest więc ktoś z całego spisu par2 pkt4 [od pomocy dent do pielęgniarki] . Jako rankingująca jest zaś tylko pielęgniarka


EDM

Z listów napływających do komisji, zapytań przy okazji zebrań czy kursów wnioskować należało, że sporo osób zamierza lub zamierzało zadeklarować prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).
Dlatego w pytaniach do WOW i NFZ w Wwie izba nasza sporo miejsca poświęciła tej sprawie.
Czy zgłoszenie EDM to lukratywna sprawa? – na horyzoncie 3 pkt ofertowe, ale i ryzyko , że nasze wyobrażenie o tym czym jest naprawdę EDM rozminie się z wyobrażeniem komisji konkursowej.
Nie należy demonizować EDMu , wszystko jest dla ludzi, wszystko jest do przejścia. Wiadomo, że nie wystarczy kupić program , trzeba posiadać wdrożoną politykę ochrony danych osobowych. To jednak można nabyć w postaci dopasowanego na zamówienie „gotowca” .
Należy pamiętać, że nie wszystkie aplikacje lub nie wszystkie wersje (dla tych którzy już prowadzą dokuemntację w postaci cyfrowej) posiadają np. to, o czym mowa w par80 pkt 4 rozporządzenia MZ ws zakresu, rodzajów i wzorów dokumetacji medycznej: musimy bowiem zapewnić
„4. identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;"
Każda zmiana wpisu w dokumentacji medycznej musi podlegać procedurze opracowanej na użytek tej czynności, ale program musi technicznie umożliwiać ewidencjonowanie kto i kiedy dokonał zmiany w dokumentacji.
Dalej, skoro, jak zaznacza ->Komunikat WOW należy respektować przepisy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, to pamiętajmy o art.17 tej ustawy :
Art.17
3. Pracownik medyczny używa kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP do podpisywania:
1) elektronicznej dokumentacji medycznej;
Ale to nie koniec. WOW twierdzi, że istnieje interpretacja MZ mówiąca, iż wytworzone w systemie nie cyfrowym zdjęcia na kliszach należy wprowadzać do dokumentacji w odwzorowaniu cyfrowym w formacie DICOM.

Słowem, nie zniechęcając nikogo, należy zalecić i poradzić dokładną analizę swoich możliwości i wszelkich za i przeciw.

WIL

zanim wyślesz ofertę


Zwróć uwagę na to czy oferta jest podpisana (również na naklejce) , czy plik ofertowy jest wgrany na płytę CD (inny nośnik nie wchodzi w grę) .
Przeczytaj naszą-> relację ze spotkania w dniu 23.03- relacjonowaliśmy uwagi WOW co do technicznych aspektów oferty.

Zwróć uwagę na adres-musi być Grunwaldzka 158 a nie Piekary.
Oferta wysłana pocztą może być wysłana z datą stempla pocztowego w dniu , który jest ostatecznym terminem składania ofert , o ile dotrze do WOW dzień przed otwarciem ofert. I dotyczy to tylko wysyłki Pocztą Polską- wysyłając firmą kurierską oferta musi dotrzeć najpóźniej w dniu będącym ostatnim dniem składania ofert.
Zwróć uwagę na zawartość paczki. Zajrzyj najpierw do ->Zarządzenia 18/2017 i upewnij się czy dołączone są wszystkie dokumenty wymienione w § 14.


wieści konkursowe: