Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Oferty : nowelizacja krteriów oceny

Oferty : nowelizacja krteriów oceny

Opublikował wildent w : Nowości, relacje z NFZ - 09-09-2016

projekt MZ

M

inisterstwo Zdrowia nowelizuje w dość ekspresowym tempie właśnie co ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ws kryteriów oceny ofert.

Materiał z MZ  Naczelna Rada dostala 7.09 , a termin składania uwag do MZ mija 9.09. Wg uzasadnienia powodem tempa prac są szybkie konkursy na pewne terapie p- nowotworowe. Ale nie wiadomo kiedy MZ znów otworzy temat, więc uwagi winny by zgłoszone, skoro jest okazja.
Poniżej  uwagi zgłoszone Naczelnej Radzie Lekarskiej
 
 
Naczelna Rada Lekarska
Zgłaszam uwagi do projektu w postaci wniosku o rozszerzenie nowelizacji o zmiany w zał 7 do rozporządzenia: świadczenia stomatologiczne
Andrzej Cisło 
Wiceprezes ORL w Poznaniu
 

I. Część wspólna załącznika – Tab.III- dostępność , wiersze 3-6. Ani z treści przepisu , ani z uzasadnienia nie można wywieść znaczenia pojęcia "brak realizacji świadczeń przez osoby wskazane w harmonogramie"
Z pewnością nie jest to tożsame z kryterium "udzielania swiadczen przez osoby niewskazane w harmonogramie" 
Wnosić więc należy, że jest to ujemnie punktowane kryterium za brak w raportach statystycznych wykonania świadczeń  w jednostkowych datach .
Kryterium to w zasadzie nie jest powiązane z celem, dla jakiego wydaje sie przedmiotowe rozporządzenie. Okazjonalna przerwa nie jest ograniczaniem dostępności, a z cała pewnością nie w takim stopniu, aby miała być "karana" czterema punktami ujemnymi . Poza wszystkim , brak wykazanych świadczeń nie oznacza, że w danym dniu placówka była nieczynna czy niedostępna .
Należy zwrócić uwagę, że przepis de facto różnicuje tu w znaczącym stopniu podmioty mniejsze (szczególnie praktyki indywidualne) od zatrudniających większą liczbę lekarzy podmiotów leczniczych. Wykonywanie praktyki lekarskiej jest legalną formą wykonywania działalności leczniczej i lekarze tak wykonujący zawód mają choćby prawo do przerwy w udzielaniu świadczeń z powodu urlopu. 
Mając na względzie interes publiczny , regulację tę należy uznać za ponadmiarową .
Ponadto  treść kryterium w wierszu 5 i 6 jest identyczna przy przypisanej rożnej wartości punktów ujemnych. Wydaje się to oczywistym błędem .

II. W tab.10 II.1.1 powiązanie świadczeń leczenia chorych wysokiego ryzyka z wykonywaniem umowy z zakresu protetyki . To powiązanie jest niewytłumaczalne . Kontrakty z protetyki podpisywane są w proporcji 1 kontrakt na ok200 tys ubezpieczonych, więc taki zapis jest ewidentnym ograniczeniem konkurencji.


III.  W ten sam sposób , bez należytego uzasadnienia merytorycznego powiązano w tabelach 4 i 6 pwzajemnie wykonywanie świadczeń protetycznych ze świadczeniami z zakresu chirurgii stomatologicznej 

IV rozbicie w rozporządzeniu kryterialnym chirurgii i periodontologii budzi zasadnicze wątpliwości co do dopuszczalności, skoro w rozporządzeniu ws świadczeń gwarantowanych (koszykowym) jest to jeden zakres

V. Tab. O ile w tabelach 1, i 3 wyłączono z promocji pracy podmiotu bez podwykonawców współpracę z technikami dentystycznymi oraz badania histopatologiczne, o tyle nieracjonalny jest brak wyłączenia w tabeli poświęconej chirurgii  stomatologicznej (wiersz 4 II. 1.1)współpracy z pracowniami wykonującymi badania histopatologiczne. Nie ma żadnego przełożenia na jakość świadczeń fakt, czy badanie histopatologiczne wykonuje się w strukturze podmiotu, czy w odrębnym przedsiębiorstwie.

VI.  w tabeli 4 I. dotyczącej chirurgii stomatologicznej , w wierszu 3.1 widnieje punktacja 7pkt za 50 zdjęć pantomograficznych z opisem, a w wierszu następnym 3 pkt za 100 takich świadczeń. Jest to błąd logiczny , choć co do zasady należy w ogóle zakwestionować celowość przyznawania ofercie punktów w zależności o liczby wykonanych procedur. Procedury wykonuje się bo są niezbędne (tu dla postawienia diagnozy) a nie po to aby były miernikiem jakości czy kompleksowości .