W Zawidowicach- pracowicie, jak zawsze

Opublikował wildent w : Diariusz - 16-10-2016

W sobotę, 15 października 2016r odbyła sie zapowiadana konferencja naukowa organizowana przez Delegaturę Kaliską i Komisję Stomatologiczną WIL.

Tematem konferencji była stomatologia estetyczna, z kluczowym wykładem dr Rafała Mędzina, dotyczącym uzupełnień minimalnie inwazyjnych w protetyce stomatologicznej.

Wykładowca zwrócił przede wszystkim uwage na wartość wszelkich zabiegów i starań ograniczających utratę tkanek zęba pacjenta, przedstawił porównanie właściwości prac opartych na różnych rodzjach ceramiki oraz na kompozytach.Zaprezentował wiele przypadków klinicznych. Wykład niezwykle interesujący , a dyskusja kontynuowana była jeszcze  w kuluarach.

Część naukową dopełniły warsztaty nt techiki wykoanania mostów adhezyjnych oraz wykład nt systemów opracowania kanałow narzędziami rotacyjnymi , który wygłosił dr W.Kieroński.

Część naukową poprzedziła krótka część samorządowa, w trakcie której zebrani wysłucjali informacji nt aktualnych prac KS WIL , najbardziej pilnych wyzwań dotyczących spraw związanych z prowadzeniem praktyk , w tym z nadchodzącym okresem przygotowań do konkursów w NFZ (obecne umowy w Wlkp kończą się w lipcu 2017r)

Padło wiele pytań: nt tzw promes wojewody, nt wykonywania protez pacjentom przez techników dentystycznych, nt dokumentacji medycznej .

Najwięcej emocji wzbudziła jednak sprawa niesprawiedliwych reguł oceny ofert , zawartych w obowiązującym już Rozporządzniu Ministra Zdrowia z 5 sierpnia 2016r.

Zebrani nie chcieli poprzestac na przyjęciu informacji Przewodniczącego Komisji i w zasadzie przez aklmację przyjęli zgłoszony z sali  Apel o dokonanie niezbędnych zmian w tym rozporządzeniu. 

Apel podpisało 131 obecnych na sali lekarzy dnetystów.

koniecznie

Dobre spotkanie naukowe, dobra i szczera rozmowa na tematy dotyczące nas wszystkich. Tak będziemy trzymać!

Andrzej Cisło

wiceprezes ORL WIL