Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Jest projekt Zarządzenia Prezesa NFZ

Jest projekt Zarządzenia Prezesa NFZ

Opublikował wildent w : Konkurs 2017, Nowości, relacje z NFZ - 27-01-2017

ws warunków wykonwania umów

Prezes NFZ przedstawił do konsultacji społecznych projekt Zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

 
 
Projekt ten znajduje się na stronach BIP NFZ 

ZOBACZ

Projekt w zasadzie utrzymuje rozwiązania dotychczasowe. Etat przeliczeniowy wynosić  ma 15 tys pkt . Sławetny par8 regulujący kwestię etatów brzmi w projekcie następująco:
 

§ 8. 1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu na  obszarze właściwości danego oddziału wojewódzkiego zawiera umowy:

1) na jeden etat przeliczeniowy w odniesieniu do jednego lekarza pracującego w wymiarze czasu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 8,
2) na nie mniej niż pół etatu przeliczeniowego w odniesieniu do jednego lekarza. 

2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może wyrazić zgodę na realizację przez jednego lekarza świadczeń w wymiarze większym lub mniejszym niż wymiar określony w ust. 1.1.

3. W uzasadnionych sytuacjach dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może odstąpić od zasad określonych w ust. 1 oraz ustalić inną wartość etatu przeliczeniowego niż wielkość kalkulacyjna określona w § 2 ust.1 pkt 8.

przyjęciu innej wielkości etatu przeliczeniowego na terenie oddziału,dyrektor oddziału wojewódzkiego informuje Prezesa Funduszu.

 

Jest też dobra wiadomość : zmianie ulec miałaby wysokość współczynnika korygującego na leczenie dzieci i młodzieży : z dotychczasowego 1.2 na 1.3 (przypomnieć należy, że izby lekarskie postulowały 2.0)

Dodane zostają 2 nowe współczynniki:

W projekcie zarządzenia proponowane jest również podwyższenie wyceny punktowej świadczenia „wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego” na 50 punktów.


Projekt musi być dostępny do konsultacji minimum 2 tygodnie. Oczywiscie czas teraz na szczegółową analizę. Nie sposób wykluczyc ewentalnych uwag do projektu.