Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Cena, etat,harmonogram

Cena, etat,harmonogram

Opublikował wildent w : Konkurs 2017 - 23-03-2017

ważne!

cena oczek.

Znajomość ceny oczekiwanej przez oferenta jest podstawową sprawą dla uczciwości konkursu. cena ofertowa podlega ocenie  a punktem odniesienia jest właśnie cena oczekiwana, więc aby świadomie złożyć ofertę trzeba ten parametr znać. Ogłaszając w dniu 30 marca postępowania dla kilku zakresów WOW podał ceny oczekiwane:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne -1,13 zł
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. – 1,15 zł.
 • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 1,40 zł.
 • świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej – 550,00 zł.
 • Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki – 280,00 zł.
 • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii 1,30 zł
 • świadczenia periodontologii 1,30zł
 • świadczenia protetyki stomatologicznej 1,30 zł
 • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniem ogólnym 4,50 zł
 • świadczenia protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki 1,56 zł
 • świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS 3,0zł

 

Jak wygląda punktacja za cenę oferty?

Oferent deklarujacy cenę równą cenie oczekiwanej dostaje 5 pkt. punktacja rośnie w miarę obniżania ceny do 90% ceny oczekiwanej- i na tym poziomie osiąga wartość 10 pkt. I odwrotnie : maleje wraz ze wzrostem ceny powyżej ceny oczekiwanej , aby osiągnąc wartość zero przy cenie ofertowej= 110% ceny oczekwianej 

Obniżanie ceny ofertowej poniżej 90% ceny oczekiwanej nie przysparza dalej punktów

etat przel.

Wielkość etatu przeliczeniowego na obszarze województwa wielkopolskiego w poszczególnych zakresach świadczeń wynosi:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. – 15 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 15 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii – 12 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia periodontologii – 12 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia protetyki stomatologicznej – 12 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniem ogólnym – 12 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki – 12 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS – 12 000 pkt. miesięcznie.

.

hramonogram

Zarządzenie 23/2017 Prezesa NFZ ws warunków wykonywania umów w rodzaju STM stanowi, że na 1 etat oferent musi zadeklarowac 30 godzin pracy w tygodniu. Niezależnie od tego jaką część etatu realizuje ( cały, połowa, 3/4, ) świadczeniodawca jest zobligowany przyjmować co najmniej 1 dzień do godziny 18-tej.
Niemniej, par.8 pozwala dyrektorom oddziałów obniżyć wielkość pensum etatu z jednoczesnym obniżeniem proporcjonalnie liczby godzin wymaganych do jego wykonania.
2017-04-04
Leczenie stomatologiczne – konkurs ofert 2017 – komunikat dla świadczeniodawców
dot. minimalny czas pracy lekarza dentysty w odniesieniu do wielkości etatu przeliczeniowego

KOmunikat dotyczący zakresu ogólnostomatologicznego- informacje o harmonogramie zawarte są w ->komunikacie dotyczącym cen oczekiwanych