Konkurs’17 – unieważnienia niektórych postępowań

Opublikował wildent w : Konkurs 2017 - 01-05-2017

komunikaty WOW

 

Zgodnie z komunikatami WOW z 28 kwietnia, Dyrektor WOW unieważnił niektóre postępowania:

1/ z zakresów leczenia dzieci i mł, pomocy doraźnej i leczenia ogólnostomatologicznego – KOMUNIKAT – na podstawie art.150 ust.1 pkt.1  ustawy

Art.  150. [Unieważnienie postępowania] 1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:
1) nie wpłynęła żadna oferta;
2)[…] 3) odrzucono wszystkie oferty;
 

2/ postępowanie 15-17-000502/STM/07/1/07.0000.218.02/1 w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze gmina ORCHOWO, na podstawie art.150 ust.1 pkt 3 ustawy

Art.  150. [Unieważnienie postępowania] 1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:
1) nie wpłynęła żadna oferta;
2)[…] 3) odrzucono wszystkie oferty;