Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Konkurs: 100 lub 200 rtg

Konkurs: 100 lub 200 rtg

Opublikował wildent w : Konkurs 2017 - 11-05-2017

kilka uwag wywołanych zapytaniami

Komisja konkursowa WOW zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienia, jeśli oferent zakreślił w ankiecie opcję wykonania 100 lub 200 rtg w odpowiednio 12 i 24 miesiącach poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w kótrym ogloszono postępowanie.

Pisma te kierowane są wówczas, kiedy komisja z raportów statystycznych do NFZ wnioskuje, że deklarowanej liczby zdjęć nie wykonano w rmaach umowy z NFZ.

Oczywiście z pism wynika, że Komisja – zgodnie z ustaleniami- podtrzymuje interpretację Centrali NFZ z 6 kwietnia:

We wszystkich przedmiotach postępowania w kryterium Jakość, w kategorii Realizacja wybranych świadczeń, wymagana liczba realizowanych świadczeń dotyczy wszystkich świadczeń, nie tylko tych, które są objęte kontraktem z NFZ. Należy jednak wskazać, że jeżeli w ofercie oferent odnosi się do świadczeń realizowanych dla innego podmiotu niż NFZ, ciężar udowodnienia spełniania kryterium leży po stronie oferenta.

 W tej sprawie 2 uwagi:

1/ zdjęcia wykonane poza umową z NFZ niekoniecznie muszą być wpisane do dokuemntacji medycznej. Niekiedy wykonujemy zdjęcia pacjentom, którzy się u nas nie leczą i nie zakładamy im indywidualnej dokuemntacji medycznej. Gabinet może jednak prowadzić np. rejestr zdjęć w ramach polityki bezpieczeństwa radiologicznego. Tak czy inaczej- zgodnie z Komunikatem Centrali NFZ i elementarną logiką- trzeba wykonanie tych rtg uwiarygodnić.

2/ kwestia opisu: zdjęcia wewnątrzustne rozliczane w ramach umowy z NFZ musza byc opisywane, gdyż tak nakazuje zapsi tabel w rozporżadzeniu ws świadczen gwarantowanch z zakresu stomatologii – są tam 2 warunki: 

  • a) świadczenie musi byc powiązane z innymi świadczeniami gwarantowanymi
  • b) musi byc opis zdjęcia w dokumentacji medycznej

Ale w konkursie nie chodzi o zapłatę NFZ za zdjęcia tylko o to , czy odpowiednia zadeklarowana ich liczba zostala wykonana.

Przepis rozporządzenia ws kryteriów wyboru ofert brzmi:

Wykonanie w ciągu ostatnich  12 ( 24) miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 100 (200) procedur (ICD-9) z zakresu 23.0301 rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych

..i tu nie ma mowy o opisie. Sam kod ICD-9 23.0301 można odnaleźć w klasyfikacji ICD na stronie NFZ :

Włączenia: wykonanie techniczne zdjęcia

 też nie wspomina nic o warunku dokonania opisu.