Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Negocjacje c.d.- co ogranicza komisję?

Negocjacje c.d.- co ogranicza komisję?

Opublikował wildent w : Konkurs 2017 - 25-05-2017

w niektórych sytuacjach może być to ważne

Komisja konkursowa jest w swym wyborze ofert do zawarcia umowy ograniczona wartością zamówienia.  To oczywiste- wynika to z ustawowej zasady działania NFZ w warunkach równowagi przychodów i kosztów.

Wpis ten powstał dlatego, że od tego postępowania konkursowego komisja ma jeszcze jedno ograniczenie, którego nie było w poprzednich konkursach.

Tym ograniczeniem jest określona również w ogłoszeniu maksymalna liczba umów, jakie w efekcie postepowania mogą być zawarte.

Wynika to z Rozporządzenia MZw sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy , które w §3 określa niezbędne elementy ogłoszenia o konkursie

§3 ust.2 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera:

[…]

5)określenie maksymalnej liczby umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej "umowami", które zostaną zawarte po przeprowadzeniu tego postępowania, zgodnie z planem finansowym oddziału i planem zakupu świadczeń opieki zdrowotnej;

Nie do końca wiadomo jakie było ratio , jaki cel tego zapisu. W trakcie procesu legislacyjnego nad projektem tego rozporządzenia Naczelna Rada Lekarska skrytykowała pomysł wprowadzenia tego novum . Niestety , Minister Zdrowia był innego zdania i ów zapis  trochę teraz „straszy”.

Jak wiadomo, Fundusz nie zwiera umów poniżej ½ etatu. W związku z tym, świadomi istnienia tego zapisu jako delegacja WIL oficjalnie wnioskowaliśmy w trakcie spotkania z Dyrekcją WOW w dniu 8 lutego br  aby liczba ta w każdym postępowaniu była dwukrotnością liczby etatów , aby nie uniemożliwiać oferentom podzielenia się kontraktami nawet w takiej postaci, że każdy weźmie połówkę kontraktu.

Z pobieżnej analizy ogłoszeń, oraz sygnałów od lekarzy wynika,  że Fundusz nie wszędzie i nie bardzo się tym postulatem przejął. Bywają postępowania, gdzie jest 6 etatów i 8 umów.

W trakcie spotkania w dniu 7 kwietnia zwróciliśmy na to uwagę. Padła wówczas odpowiedź ze strony WOW, iż „WOW nie jest zainteresowany rozdrobnieniem świadczeniodawców”. Szkoda, że WOW nie jest tym zainteresowany , bo owo „niewygodne rozdrobnienie”  to przecież większa paleta wyboru gabinetów dla pacjentów.

Może się więc zdarzyć, że przy małej zadeklarowanej wartości ofert (same połówki i ¾) nisko skalkulowana liczba umów spowoduje, że prędzej wyczerpie się liczba umów niż pieniądze. Tak skomponowana tabela rankingowa spowodowałaby rozstrzygnięcie konkursu poniżej wartości zamówienia. Wówczas musiałyby odbyć się w takich miejscach (gminach)  konkursy uzupełniające. Charakterystycznym objawem takiej sytuacji byłyby próby ze strony komisji namawiania podczas negocjacji do zwiększenia kontraktu (aby razem z liczbą umów wyczerpać wartość zamówienia) .

To taka, jak to się zwykło mówić- „nowa świecka tradycja” NFZ . Jak to „zagra”? Jakie tego będą skutki?- Zobaczymy. Na razie dobrze, aby Czytelnicy o tej determinancie postepowania wiedzieli.