Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Nowelizacja koszyka STM

Nowelizacja koszyka STM

Opublikował wildent w : Aktualności dla praktyk, Dokumenty - 01-06-2017

uwagi KS WIL

przekazane 29 maja 2017r

 

WIELKOPOLSKA
IZBA LEKARSKA  

 

KOMISJA STOMATOLOGICZNA

 

 

Poznań 2017-05-29

 

Naczelna Rada Lekarska

Warszawa

Uwagi

do projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia ws  świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

 

Dodanie do wykazu świadczeń gwarantowanych uwzględnionych w projekcie świadczeń należy zaopiniować pozytywnie z poniższym dość zasadniczym zastrzeżeniem:

 W projekcie umieszczono 2 procedury , co do których  niepotrzebnie ograniczono prawa do ich zastosowania:

1/ leczenie zębów z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – mają to wykonywać tylko specjaliści z pedodoncji lub osoby specjalizujące się w pedodoncji.

2/ zdjęcie pantomograficzne raz na 3 lata w wieku 5-18 r.ż w przypadku :

  • -podejrzenia nieprawidłowości zębowych lub
  • -zmian chorobowych kości szczęk lub choroby przyzębia
  • -diagnostyce infekcji zębo- i niezębopochodnych

Prawo skierowania na to badanie jest w projekcie zdefiniowane analogicznie jak w pkt.1

 

Ad 1/Co do procedury z zakładaniem MTA: ponad wszelką wątpliwość niezasadnie pominięci są specjaliści ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Należy jednak rozważyć zniesienie w ogóle barier co do formalnego wykształcenia lekarza uprawnionego do wykonania tej procedury. Jest wielu stomatologów, którzy nie posiadając stopnia specjalizacyjnego potrafią tę procedurę wykonać. (Pośrednim dowodem na słuszność tej tezy jest brak tego ograniczenia w nowelizacji załącznika nr 3) .

Oczywiście jej nieumiejętne wykonanie nie pozostaje bez wpływu na rokowanie zęba i każdy chcący ją wykonać musi dobrze rozważyć swoje kompetencje. W opisie procedury należałoby więc zastrzec konieczność wykonania rtg kontrolnego po aplikacji MTA. Okresowa (we wstępnym okresie po wejściu w życie nowelizacji) weryfikacja tych zdjęć u różnych świadczeniodawców realizujących te procedury pozwoli ustalić na jakim poziomie to świadczenie jest wykonywane.

 

Ad 2/ Ograniczenie prawa zlecania rtg pantomograficznego wynika zapewne z obawy przed nadużywaniem tej procedury. Należy rozważyć likwidację tych ograniczeń analogicznie jak w pkt 1 . Wystarczającym elementem zabezpieczającym przed nieuzasadnionym skierowaniem mogłaby być konieczność krótkiego choćby uzasadnienia skierowania w dokumentacji medycznej pacjenta.   

 

Nie da się bowiem uniknąć konkluzji, że tak zdefiniowana nowelizacja koszyka  świadczeń dla dzieci i młodzieży będzie martwym prawem i pozornym dobrodziejstwem, z uwagi na niewielką liczbę pracujących w systemie publicznym specjalistów pedodontów .

 

 Istnieje też uzasadnienie natury praktycznej: dzieci i młodzież kwalifikowane do ww procedur musiałyby być kierowane do tych poradni, gdzie pracują uprawnieni pedodonci (lub osoby specjalizujące się w pedodoncji). Byłyby więc tam wpisywane na koniec listy oczekujących , mając za sobą już oczekiwanie na takiej liście u stomatologa kierującego na to świadczenie. W sytuacji, gdyby w ostateczniej wersji rozporządzenia miało pozostać ograniczenie uprawnień do lekarzy specjalistów ze stomatologii dziecięcej i zachowawczej z endodoncją (Komisja zakłada, że pominięcie w uprawnieniach specjalistów ze stomatologii zachowawczej z endodoncją jest w ogóle nieracjonalne) , opis świadczeń wymienionych w pkt 1 i 2 należy uzupełnić o wzmiankę, że w przypadku przejęcia leczenia świadczenie udzielane jest jako pilne.

 

W imieniu Komisji Stomatologicznej

 

Lek.dent.Andrzej Cisło

Przewodniczący