Ogłoszenia o rozstrzygnięciach

Opublikował wildent w : Konkurs 2017 - 07-06-2017

w publikatorze postępowań

 

Wielkopolski Oddział NFZ ogłasza już sukcesywnie rozstrzygnięcia komisji konkursowych kończące postepowania konkursowe   

 

W publikatorze należy wybierać :

status:rozstrzygniete

przedmiot postępowania: rodzaj świadczeń- świadczenia STM

obejmujące: najlepiej wybrać właściwa gminę (dla kontrkatów ogólnostomatologicznych)

 

i wcisnąć: szukaj

a potem odszukać właściwe postepowanie po zakresie świadczeń

 

 

Wyszukiwarka postępowań