Odpowiedź na Apel OZL WIL

Opublikował wildent w : Nowości EDM - 26-08-2017

ws losów Systemu Informacji Medycznej 

paragraf

To jest wpis poświęcony dokumentacji medycznej. Kliknij, aby znaleźć linki do poszczególnych serwisów poświęconych dokumentacji i EDM

palec2

Pismem z dnia 17 sierpnia 2017r Minister Zdrowia odpowiedział Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej na Apel Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 1 kwietnia br

zobacz Apel

zobacz Odpowiedź

Pismo zawiera przywołanie ostatniej nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (z 20 lipca br.) . I to są sprawy jasne.

Przedmiotem pytania, jakie zadał Ministrowi Zjazd były rzeczywiste zamiary MZ w szczególności ich kształt, który rzutowałby na tempo informatyzacji placówek.

Minister odpowiada, że w myśl ustawy dokumentami EDM są  :

Co do tych ostatnich Minister przedstawił założenia , wedle których dokumentami tymi w pierwszej kolejności byłyby:

  1. Karta informacyjna leczenia szpitalnego
  2. Informacja dla lekarza kierującego POZ
  3. Informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach- w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala.

Co do pkt.3 : dokument ten , to zapewne rodzaj dokumentu, o którym mowa w par.28 ust.2 i 3 Rozporządzenia z listopada2015 ws rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej

par.28 ust.2 Rozporządzenia

§  28.
[…] 2. W przypadku odmowy przyjęcia do szpitala pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy otrzymuje pisemną informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach.
3. W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej informacja, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w postaci elektronicznej w postaci papierowego wydruku.
[…]

 

Ministerstwo zaznacza, że katalog ten będzie etapowo rozbudowywany

Biorąc pod uwagę intencję pytania postawionego przez Zjazd, odpowiedź nie wskazuje jakiegoś horyzontu czasowego, w jakim pojawiłby się obowiązek prowadzenia indywidualnej historii choroby w placówkach ambulatoryjnych.

Przypomnijmy, że dopóki Minister nie ujmie w tym katalogu danego rodzaju dokumentu medycznego, dopóty nie ma obowiązku prowadzenia go w postaci elektronicznej nawet, jeśli upłyną wskazane w ustawie terminy (np.1.01.2019).

W świetle udzielonej WIL odpowiedzi  wydaje się więc, że można liczyć na czas niezbędny do dokonania szczegółowych ustaleń co do np. schematów elektronicznej dokumentacji medycznej prowadzonej w placówkach ambulatoryjnych . Czas ten należy skrupulatnie wykorzystać.