Wybory- ogłoszenie wyników

Opublikował wildent w : Wybory, z izby - 07-11-2017

uchwała Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na swoim posiedzeniu w dniu 03.11.2017 r. potwierdziła w drodze uchwały  wyniki wyborów na Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL VIII kadencji.

 

Uchwała nr 10/2017