Tajemnica (jeszcze) lekarska cz.2

Opublikował wildent w : Aktualności dla praktyk - 02-01-2018

publikacja wyroku

We wpisie z 15 listopada 2017r „Tajemnica (jeszcze) lekarska?” informowaliśmy o  wyroku NSA oddalającym kasację od wyroku WSA w Szczecinie.

Sednem problemu jest uznanie przez NSA iż fakt posłużenia się przez organy kontroli skarbowej dokumentacją medyczną lekarza dentysty do ustalenia jego prawdopodobnego przychodu nie budzi wątpliwości pod kątem zachowania tajemnicy lekarskiej i konstytucyjnej zasady autonomii informacyjnej jednostki.

Dziś przypominamy tamten wpis i zamieszczamy link do pełnego tekstu wyroku NSA wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie zawiera dość dokładny opis metodologii pracy organów kontroli skarbowej przy ustalaniu prawdopodobnych (wyższych od zadeklarowanych) przychodów z działalności leczniczej.

wpis z 15 listopada

Wyrok sygn.FSK 306/16