EDM:ważne rozróżnienie

Opublikował wildent w : Nowości EDM - 03-01-2018

zawsze dobrze wiedzieć

EDM, cyberbezpieczeństwo, RODO, ochrona danych- to  pojęcia, które mają szansę w 2018 r. zdominować treść doniesień poświęconych zawiłościom prowadzenia własnej praktyki czy podmiotu.
Pojęciem EDM-u posługujemy się „jednym tchem” odmieniając je przez przypadki i odnosząc je również do obecnie prowadzonej już cyfrowej dokumentacji medycznej.

Tymczasem EDM to cała przestrzeń wypełniona nie tylko zawartością naszych gabinetowych systemów teleinformatycznych: to komunikacja i przesyłanie danych o wykonanych procedurach do centralnego Systemu, to (przynajmniej w zamyśle) indywidualne konto z dokumentacją dla każdego pacjenta, to udostępnianie online wykonanych przez nas badań dodatkowych .

Rozróżnienie to jest ważne, gdyż rozumienie czym jest EDM, a czym klasyczna (choć cyfrowa) dokumentacja pozwala odróżnić przepisy regulującą prowadzenie jednej i drugiej, a także ocenić potrzebę prac w tej dziedzinie , niezależnie od postępu samej dużej reformy EDM
Ale cóż…dużymi projektami rządzi duża polityka. Czy niepewność co do tempa wdrażania EDM upoważnia nas do odpuszczenia sobie tematu?

Zajrzyjmy do krótkiego opracowania: