Zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych

Opublikował wildent w : Nowości, relacje z NFZ - 09-01-2018

od 1 stycznia 2018r

Jest to rozporządzenie, zmieniające wykaz świadczeń gwarantowanych.

projekt w maju ub.roku opiniowała Komisja Stomatologiczna WIL.

Dziennik Ustaw z tekstem

Zmiany dotyczą m.in. zabezpieczenia profilaktycznego bruzd lakiem szczelinowym (lakowanie). Pod rządami dotychczasowych przepisów  świadczenia lakowania dotyczyło  bruzd wyłącznie zębów szóstych (udzielane raz, do ukończenia 8. roku życia)
Po zmianach świadczenie to dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych (udzielane raz do ukończenia 8. roku życia) oraz bruzd drugich trzonowców stałych (udzielane raz do ukończenia 14. roku życia).

Dodano również:

  1. badanie lekarskie  stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba,
  2. leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem,
  3. rentgenodiagnostykę – do 5 zdęć wewnątrzustnych,
  4. zdjęcie pantomograficzne z opisem. (ale zlecać je mogą tylko lekarze posiadający specjalizację lub w trakcie specjalizacji)

Zatrzymajmy się na chwilę przy pkt 3 – rtg do 5 zjęć rocznie

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami. Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Jak to będzie? czy dziecku sumuje się liczba rtg 2 (jak każdemu) plus 5 ? – wg informacji uzyskanych dziś w WOW , wszystko znajdzie się w szczegółowych algorytmach , jakie przygotuje Centrala NFZ po wydaniu Zarządzenia, którego projekt opublikowano 3 stycznia (to projekt opiniowany też 8 stycznia przez KS WIL-dotyczy głównie zagadnienia dentobusów).

Sprawa nie jest oczywiście do wyłącznego uznania Centrali NFZ. Przepis jest przepisem – jeśli z analizy prawnej wyjdzie, że dzieciom i młodzieży przysługuje 2+5 zdjęć, to za tym będziemy optować.