Minister chce zdynamizować reformę EDM

Opublikował wildent w : Nowości EDM - 17-01-2018

ruch kadrowy w tej intencji?

Jak donosi Ministerstwo Zdrowia , resortowi przybył nowy wiceminister.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski wręczył nominację na podsekretarza stanu Januszowi Cieszyńskiemu.

Wiceminister Janusz Cieszyński będzie odpowiedzialny w MZ za informatyzację sektora zdrowia w tym m.in. nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

„Oczekuję, że nowo powołany wiceminister skupi się na poprawie jakości e-usług w systemie ochrony zdrowia. Chciałbym żeby poziom publicznych usług świadczonych w ochronie zdrowia był na najwyższym poziomie, takim jaki pacjenci znają z banków czy telekomów. Informatyzacja jest kluczem do poprawy efektywności i optymalizacji kosztów” – powiedział minister Łukasz Szumowski.

 

Podczas spotkania nowego ministra z Naczelną Radą Lekarską padło pytanie o zamiary MZ wobec wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej.

Minister bez wahania odparł, że zamierza nie tyle kontynuować, co zintensyfikować prace nad EDM.