RODO: Podsumowanie informacji

Opublikował wildent w : Bezpieczeństwo danych - 19-01-2018

na stronie głównej WIL

Na głównej stronie WIL zamieszczone zostało podsumowanie  wiedzy o tym akcie prawnym.

Informacje tam zawarte będą aktualizowane w miarę postępu prac nad całym kompleksem aktów prawnych związanych z RODO.

Zobacz stronę nt.RODO

Potrzeba sporządzenia takiej informacji na stronie izbowej jest oczywista. Można by oczywiście zamieścić link do popularnych serwisów, których w sieci nie brakuje.  Przeglądając niektóre serwisy i publikacje internetowe można jednak natknąć się albo na błędy, albo informacje, które cokolwiek wyprzedzają rzeczywistość (zwierają np. opisy pewnych obowiązków, których kształt nie jest jeszcze przesądzony .

Również na stronie naszej Komisji przygotowana jest specjalna zakładka dotycząca ochrony danych osobowych. Póki co , zawiera opis  obowiązującego stanu prawnego. W miarę nadawania ostatecznego kształtu nowym regulacjom następować będzie aktualizacja tej podstrony.

Ochrona danych osobowych