Specjalizacje: projekt daleko idących zmian

Opublikował wildent w : Specjalizacje - 22-01-2018

znalezione na stronach Kancelarii Premiera

Przy omawianiu projektu, którego pełnym tekstem się nie dysponuje, trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Nie zawsze bowiem opis (nawet urzędowe uzasadnienie) w pełni koreluje z tym, co w sferze normatywnej niosą szczegółowe zapisy.

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odnaleźć można datowany na 5  stycznia 2018r

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Cóż nowego?

  • obcokrajowcy odbywać będą staż w Polsce na tych samych zasadach co obywatele polscy,
  • możliwość aplikowania na specjalizacje na terenie całego kraju za pomocą systemu SMK,
  • rozdzielenie egzaminu specjalizacyjnego na : Państwowy Egzamin Modułowy i Państwowy Egzamin Umiejętności,
  • uregulowanie prawne statusu lekarza, który zakończył szkolenie specjalizacyjne, a nie przystąpił do egzaminu,

Dla stomatologii najistotniejsza byłaby zmiana polegająca na uznaniu,  po spełnieniu określonych w ustawie warunków, dorobku zawodowego lekarzom dentystom za równoważny ze zrealizowaniem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie lekarsko-dentystycznej.

O tym mówiło się już przed laty, wg starszych wersji tego pomysłu uznania takiego dokonywać miałaby komisja powołana przez CMKP.

Najwięcej emocji z pewnością wzbudzi projekt zapisu:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowników podmiotów leczniczych borykających się z brakiem kadry medycznej, a co za tym idzie z trudnościami zapewnienia ciągłości udzielania niektórych zakresów świadczeń zdrowotnych, wprowadzone zostają przepisy umożliwiające w trybie uproszczonym zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej (UE).

wraz z tym :

Poza tym, wprowadzone zostają nowe, finansowe „umowy lojalnościowe” dla lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne stanowiące swoisty instrument polegający na dobrowolnym zobowiązaniu się lekarza po uzyskaniu tytułu specjalisty do odpracowania w kraju okresu co najmniej równego okresowi otrzymywania dodatkowego wsparcia finansowanego wynikającego z umowy. Oczekuje się, że powyższe rozwiązanie zmniejszy deficyt lekarzy związany z zapowiadaną przez nich migracją poza granice Polski.

 

Teraz to już tylko wypada poczekać na tekst projektu