Zarządenie 6/2018 Prezesa NFZ

Opublikował wildent w : Nowości, relacje z NFZ - 27-01-2018

dentobusy, ale nie tylko

Prezes NFZ podpisał i opublikował Zarządzenie nr 6/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

 

Zarządzenie 6/2018

Zarządzenie zawiera ustalenia co do udzielania świadczeń w dentobusie, jak również aktualizuje tabelę punktową o nowe świadczenia , dodane do koszyka rozporządzeniem z 8 grudnia 2017r (Dz.U. poz.2397)

Znowelizowany załącznik nr 1 do umowy- wykaz świadczeń z wyceną punktową

A oto wycinek tabeli- nowe świadczenia

nr ICD -9 KOD NFZ Nazwa procedury punktacja
116 23.0107 5.13.00.2301070 Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba 11
117 23.13141 5.13.00.2313141 leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału; 100
118 23.13142 5.13.00.2314142 leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów; 130
119 23.13143 5.13.00.2314143  leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów; 160
120 23.13149 5.13.00.2313149 leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – inne 200

Komentarza, a w zasadzie pytania do NFZ wymaga wiersz nr 65 tabeli punktowej. Zawiera on opis świadczenia o kodzie ICD-9 23.0304 Rentgenodiagnostyka-zdjęcie pantomograficzne z opisem. W myśl ostatniej nowelizacji rozporządzenia , świadczenie to (choć zlecone przez specjalistów) miało być elementem koszyka również w zakresach ogólnostomatologicznym i ogólnostomatologicznym dla dzieci i młodzieży.
Tymczasem ze znaczników przyporządkowujących świadczenie do zakresów wynika, że świadczenie to nadal dedykowane jest wyłącznie kontraktom: periodontologicznym, chirurgicznym i ortodontycznym.