Składka na IL podniesiona do 60zł

Opublikował wildent w : Diariusz - 09-10-2014

podsumowanie wydarzeń

>Uchwała NRL z 5 września 2014r ws wysokości składki członkowskiej

Dyskusja o finansach izb lekarskich rozpoczęła się przed Krajowym Zjazdem Lekarzy (marzec’14) . Ze strony okręgowych izb padał postulat zmiany sposobu naliczania należności oil wobec NIL z 15% należnych okręgowym izbom składek na te same 15% ale realnie zebranych przez okręgowe izby składek.

Krajowy Zjazd Lekarzy podjął taka uchwałę polecając NRL jednocześnie uproszczenie systemu zwolnień ze składek.

Sprawa podniesienia składki zaistniała też na Zjeździe ale nie dyskutowano jej uznając, że jest to ustawowa kompetencja NRL. Sprawa odżyła tuż przed posiedzeniem NRL w czerwcu br . W trakcie tego posiedzenia niespodziewanie dość Konwent Prezesów OIL „wrzucił” projekt uchwały w tej sprawie. Projekt został oddalony. Mówiło się o „szerokiej dyskusji” w tej sprawie. Miała być nawet rozpisana ankieta nt pożądanych przez lekarzy kierunków aktywności Samorządu, które to wyzwania miałyby być sfinansowane zwiększoną składką

z prasy:

Równie niespodziewanie pomimo nieodbycia się takich konsultacji i dyskusji członkowie NRL otrzymali dzień przed wrześniowym posiedzeniem NRL (czy;i 4.09) zawiadomienie o poszerzeniu porządku dziennego o projekt uchwały ws wysokości składki a w dniu posiedzenia otrzymali projekt stosownej uchwały.
Powiedzieć, że podjęta uchwała spotkała się z „żywą reakcją”-to mało. Do NIL napłynęło ponad 200 odpowiedzi na list prezesa NRL tłumaczący podwyżkę składki. NIestety wszystkie dość stanowczo protestujące przeciw podwyżce. Na portalu Konsylium 24 zebrano niemal 15 tys podpisów pod petycją do Prezesa NRL o wyjaśneinie przyczyn tego ruchu.

Od samego początku kilka izb okrtęgowych zdecydowanie zdystansowało się od idei podwyżki składki (śląska, szczecińska, kielecka,  i lubelska).

czytaj też:

„Ciekawe się szykuje posiedzenie NRL”


2014-10-17

Naczelna Rada Lekarska przeprowadziła dyskusję nt sytuacji w samorządzie lekarskim po uchwaleniu nowej wysokosci składki.
Wcześniej oddalono trzy projekty:

  • 1/prezesa Lubelskiej IL dra Spustka o uchylenie tej uchwały z powodu nieprawidłowego przeprowadzenia głosowania nad jej projektem w dniu 5 września .
  • 2/członków NRL z Krakowa o zmniejszeniu wysokosci składki do 50 zł,
  • 3/Prezydium Śląskiej IL o uchwalenie odrębnej wysokosci składki dla członków Śląskiej IL w wysokości 40 zł