Ten postulat trzeba przypomnieć

Opublikował wildent w : Aktualności dla praktyk - 20-03-2018

O niektórych decyzjach Zjazdów trzeba izbowym gremiom wykonawczym przypominać.

O jednej ważnej uchwale 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy chba zapomniano w ferworze dyskusji w Naczelnej Radzie dotyczącej sprawy zatrudniania lekarzy w praktykach.

Chodzi mianowicie o uchwałę nr 19 z 22 marca 2014 roku

UCHWAŁA KRAJOWEGO ZJAZDU z 2014r

Wobec tego Delegaci na 40 Okr.Zjazd Lekarzy WIL podjęli 11 marca br Apel , w którym czytamy:

Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przypomina Naczelnej Radzie Lekarskiej o uchwale nr 19 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 22 marca 2014 obligującej Naczelną Radę Lekarską do skutecznych działań w celu zmiany artykułu 53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w kierunku umożliwienia zatrudnienie lekarzy w praktykach lekarskich.
Podjęta 12 marca 2017r przez Naczelną Radę Lekarską uchwała w tej sprawie w żadnym razie nie stanowi wypełnienia obowiązku nałożonego przez Krajowy Zjazd.

W sprawie zatrudniania zabrał też ostatnio głos na łamach portalu Infodent24.pl wiceprezes NRL , dr Leszek Dudziński [ czytaj : „Dentysta dentyście kolegą, ale nie pracodawcą„]