Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady WIL

Opublikował wildent w : Diariusz, Wybory - 28-03-2018

wybory Prezydium i szefów Komisji

W dniu 27 marca odbyło się pierwsze posiedzenie ORL w VIII Kadencji.

Dwie godziny przed posiedzeniem ORL odbyło się  otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej , zwołane w celu udzielenia rekomendacji  jednemu z członków ORL-lekarzowi dentyście do objęcia stanowiska wiceprezesa ORL kierującego pionem stomatologicznym.

Procedura udzielenia tej rekomendacji opisana została w Komunikacie z 13 marca 2018 r zwołującym posiedzenie i była  kopią rozwiązania sprzed 4 lat. [patrz Postanowienie z grudnia 2013r]

W ramach procedury uzyskiwania rekomendacji każdy z wybranych członków ORL-lekarzy dentystów mógł zgłosić swoją kandydaturę do jej udzielenia. Wpłynęła 1 kandydatura, dotychczas pełniącego tę funkcję dr Andrzeja Cisło

Z tego względu posiedzeniu przewodniczył wiceprzewodniczący KS WIL dr Jacek Zabielski.

Złożono 38 głosów . Za udzieleniem rekomendacji oddano 38 głosów. Głosów wstrzymujących nie było.

Posiedzenie Rady Okręgowej

Rada Okręgowa na posiedzeniu, które odbyło się po posiedzeniu Komisji Stomatologicznej nie uwzględniła tej rekomendacji

Wiceprezesem ORL odpowiedzialnym za sprawy stomatologiczne został dr Andrzej Baszkowski. Przewodniczącą Komisji Stomatologicznej została dr Katarzyna Piotrowska