PTS Odz. Poznań oraz MARRODENT GC EUROPE zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

Opublikował wildent w : Nowości edukacyjne - 05-04-2018

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Poznaniu oraz MARRODENT GC EUROPE zapraszają na posiedzenie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 12 kwietnia 2018 r.

( czwartek ) o godz. 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 37 A, w sali C na parterze.

(Szczegóły)