Dokumentacja Medyczna i EDM

Opublikował wildent w : Moja praktyka - 05-09-2014

 

Obowiązujące od 5.06.2009 przepisy  ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

  • rozdziału 7 : prawo do dokumentacji medycznej >>>
  • rozdziału 5 : prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia >>>
Ważne:

formularze zgody na leczenie/OIL Kraków/

oświadczenia dołączane do dokumentacji

jak powinna wyglądać historia choroby?  

udostępnianie dokumentacji zakładom ubezp

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  –

informatory:

 

 
Nowości dotyczące dokumentacji:

 

2013-08-12
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

2011-11-06

Obowiązek przekazania pacjentowi przystępnej informacji a formularze zgody

2016-04-06

Zgoda uświadomiona: ważne są też alternatywy