Prawa pacjenta, roszczenia, orzecznictwo

Opublikował wildent w : Moja praktyka - 06-01-2015

 

 O prawach pacjenta i orzeczeniach z tym
związanych czytaj też w serwisach:


Godne polecenia:

"Odpowiedzialność lekarzy za błędy medyczne: Kultura winy i represji” (Link do prawnik.pl- dostęp do artykułu płatny )

Wypowiedź ciekawa bo uzmysławia nam, iż tkwimy w kulturze winy i represji, gdzie ważne jest stwierdzenie i wskazanie winnego i wymierzenie mu za to przewinienie kary.

Obowiązujące od 5.06.2009 przepisy  ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

  • rozdziału 7 : prawo do dokumentacji medycznej >>>
  • rozdziału 5 : prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia >>>

 

Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej

Czy każdą karę wymierzoną przez Sąd Lekarski  można uznać za dotkliwą?

Gwarancja na usługi stomatologiczne w świetle praw i obowiązków nabywcy oraz sprzedawcy

 Tej postawie przeciwstawia się filozofię kultury odpowiedzialności , gdzie zachęca się lekarzy do ujawniania swych niepowodzeń , przeprowadzania analizy ich przyczyn . W konsekwencji-jak się okazuje- zdecydowanie polepsza to bezpieczeństwo pacjentów powodując spadek liczby zgłaszanych skarg. Wysoka represyjność nie sprzyja analizie przyczyn niepowodzeń w leczeniu- wręcz przeciwnie ukierunkowuje lekarza na ukrycie czy wręcz zawarcie śladów niepowodzenia w obawie przed dotkliwą karą.