Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Warunki wymagane od oferentów

Warunki wymagane od oferentów

Opublikował wildent w : Akty prawne - 04-01-2017

 

Wykaz warunków niezbędnych dla każdego zakresu – wymaganych od oferentów. NIespełnienie tych waunków uniemożliwia wybranie oferty do podpisania umowy

/wykaz nie zawiera warunków świadczeń z periodontologii – jest to nowy od 2017 r zakres, co do którego nie ma stosownego załącznika w rozporządzeniu ws świadczeń gwarantowanych/

podstawa prawna: Roporządzenie MZw sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ogSTM

 

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych

1 Personel
1.1 Lekarz dentysta
2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2 Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
2.3 Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
2.4 Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń

dz/mł

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

1 Personel
1.1 1) lekarz dentysta lub

 

 

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej

2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2 Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
2.3 Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
2.4 Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń

zniecz

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

1 Personel
1.1 1) lekarz dentysta posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii ogólnej lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej;

 

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub stomatologii dziecięcej, lub periodontologii

1.2 Lekarz posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji
1.3 Pielęgniarka, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
1.4 Pozostały personel
2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2 Ssak – w miejscu udzielania świadczeń
2.3 Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
2.4 Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
2.5 Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń
2.6 Stanowisko do znieczuleń
2.7 Stanowisko wybudzeń
2.8 Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogólnego

ryzyko

Warunki realizacji świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

1 Personel
1.1 Lekarz dentysta
1.2 Pozostały personel
2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2 Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
2.3 Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
2.4 Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń

chir

Warunki realizacji świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii

1 Personel
1.1 1) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej, lub periodontologii, lub paradontologii lub

 

 

2) lekarz dentysta posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, lub

3) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub periodontologii, lub

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii szczękowej

1.2 1) pozostały personel lub

 

 

2) pielęgniarka posiadająca 2-letnie doświadczenie zawodowe lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub chirurgicznego, lub pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego

2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2 Ssak chirurgiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.3 Skaler w miejscu udzielania świadczeń
3 Zapewnienie realizacji
3.1 Badania histopatologiczne

ort

Warunki realizacji świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży

1 Personel
1.1 1) lekarz dentysta specjalista ortodoncji lub

 

 

 

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortodoncji

2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

prot

Warunki realizacji świadczeń protetyki stomatologicznej

1 Personel
1.1 1) lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej lub

 

 

 

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej

2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

prot/n

Warunki realizacji świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

1 Personel
1.1 1) lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii szczękowej lub chirurgii stomatologicznej lub

 

 

 

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej

2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

pomDor

Warunki realizacji świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej

1 Personel
1.1 Lekarz dentysta
2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

prof

Warunki realizacji profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

1 Personel
1.1 lekarz dentysta
2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń