Bez kategorii

Warunki wymagane od oferentów

Wykaz warunków niezbędnych dla każdego zakresu – wymaganych od oferentów. NIespełnienie tych waunków uniemożliwia wybranie oferty do podpisania umowy

/wykaz nie zawiera warunków świadczeń z periodontologii – jest to nowy od 2017 r zakres, co do którego nie ma stosownego załącznika w rozporządzeniu ws świadczeń gwarantowanych/

podstawa prawnaRoporządzenie MZw sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ogSTM

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych

1Personel
1.1Lekarz dentysta
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
2.4Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń

dz/mł

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

1Personel
1.11) lekarz dentysta lub  2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
2.4Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń

zniecz

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

1Personel
1.11) lekarz dentysta posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii ogólnej lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej; 2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub stomatologii dziecięcej, lub periodontologii
1.2Lekarz posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji
1.3Pielęgniarka, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
1.4Pozostały personel
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2Ssak – w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
2.4Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
2.5Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń
2.6Stanowisko do znieczuleń
2.7Stanowisko wybudzeń
2.8Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogólnego

ryzyko

Warunki realizacji świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

1Personel
1.1Lekarz dentysta
1.2Pozostały personel
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
2.4Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń

chir

Warunki realizacji świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii

1Personel
1.11) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej, lub periodontologii, lub paradontologii lub  2) lekarz dentysta posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, lub3) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub periodontologii, lub4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii szczękowej
1.21) pozostały personel lub  2) pielęgniarka posiadająca 2-letnie doświadczenie zawodowe lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub chirurgicznego, lub pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2Ssak chirurgiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler w miejscu udzielania świadczeń
3Zapewnienie realizacji
3.1Badania histopatologiczne

ort

Warunki realizacji świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży

1Personel
1.11) lekarz dentysta specjalista ortodoncji lub   2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortodoncji
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

prot

Warunki realizacji świadczeń protetyki stomatologicznej

1Personel
1.11) lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej lub   2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

prot/n

Warunki realizacji świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

1Personel
1.11) lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii szczękowej lub chirurgii stomatologicznej lub   2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

pomDor

Warunki realizacji świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej

1Personel
1.1Lekarz dentysta
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

prof

Warunki realizacji profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

1Personel
1.1lekarz dentysta
2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *