Bez kategorii

Obowiązki prowadzących praktyki i podmioty

Podział obowiązków lekarza:

PRZEDSIĘBIORCZE

  • daniny publiczne , składki ZUS
  • rejestr fiskalny >>
  • odpowiedzialność za zgłaszanie zawieszania i odwieszania działalności
  • lekarz jako pracodawca
  • przepisy bhp, p-poż

Opłaty środowiskowe (zniesione)  >>

Obowiązek wynikający z ustawy o służbie medycyny pracy>>

Obowiązek (tylko podmioty lecznicze) zgłaszania zasobów do Bazy SEOZ

Obowiązek ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Obowiązki rejestrowe

  • zgłaszanie zmian do rejestru, w tym:
  • powiadamiania rokrocznie o polisie OC !ważne zobacz

LEKARSKIE

Dokumentacja medyczna
+polityka ochrony danych

Kształcenie ustawiczne 

Orzekanie o refundacji leków

Obowiązek dołączania do prac techn. świadectw zgodności 

Obowiązki z tytułu „Niebieskiej Karty”SANITARNE

profilaktyka zakażeń   >>

profilaktyka zranień >>

gospodarka odpadami>>RADIOLOGICZNE

testy podstawowe i specjalistyczne  >>

audyty wewnętrzne

audyty zewnętrzneSPRAWOZDAWCZE I STATYST.

Indeks zmian:

wprowadzone aktualizacje

2016-12-16  | Przepisy wprowadzające ułatwienia dla przedsiębiorców de facto usunęły kwestie opłat srodowiskowych z życia medycyny ambulatoryjnej.

2016-07-11 |Przedsiębiorcze| Uchylenie obowiązku przekazywania kwartalnej informacji o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i lekarzy
2016-10-31 |Przedsiębiorcze| Obowiązki podmiotu leczniczego informowania o wyposażeniu -Baza SEOZ

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *