Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Projekt rozporządzenia ws EDM

Projekt rozporządzenia ws EDM

Opublikował wildent w : Nowości EDM - 18-10-2017

Minister Zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

PROJEKT

Zgodnie z projektem ( i wcześniejszymi zapowiedziami resortu)  pierwszymi zakwalifikowanymi do EDM dokumentami mają być:

1)     informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w § 28 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.  poz. 2069);

2)     informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę, o której mowa w § 12 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146);

3)     karta informacyjna z leczenia szpitalnego, 

 

Zgodnie ze znowelizowanym  art.56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

„Art. 56. 1. Rodzaje elektronicznej dokumentacji określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a,  mogą być prowadzone w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.”

w przypadku podpisania tego rozporządzenia, te 3 rodzaje dokumentów od 1.01.2019r będą mogły być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej.