Bez kategorii

Spotkanie z Dyrekcją WOW

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (Zespół roboczy Komisji Stomatologicznej WIL z Prezesem WIL i wiceprezesem ds. stomatologii)  z Dyrekcją Wielkopolskiego Oddziału NFZ  (z p.o.Dyrektora WOW –drem A.Lisikiem na czele)

Powodem spotkania, o które wystąpiła WIL była zapowiedź rychłego ogłoszenia postępowań konkursowych.

W istocie- WOW potwierdza, że najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu lutego ogłosi postępowania konkursowe na długoletnie (min.3-letnie) umowy rozpoczynające się od 1 lipca 2017r .

WOW planuje podtrzymanie schematu kontraktowania z 12-tysięcznym (w pkt.) wymiarem etatu przeliczeniowego. Przewiduje się kontraktowanie –jak w latach ubiegłych umów na cały, ¾ i ½ etatu (odpowiednio 12;9 i 6 tys pkt)

WOW planuje podtrzymanie cen oczekiwanych na dotychczasowym poziomie, choć Delegacja WIL zgłaszała postulat zwiększenia wyceny.

Ideą przewodnią spotkania było znalezienie takich obszarów w materiałach konkursowych , gdzie istnieje największe ryzyko wystąpienia nieporozumień, błędnych interpretacji i błędów technicznych ofert.

Delegacja WIL podtrzymała wcześniej prezentowane zdanie, że obecnie obowiązujące rozporządzenie MZ ws kryteriów wyboru ofert  w dużej części kreuje punktację rankingującą za kryteria nie mające wiele wspólnego z jakością, dostępnością czy kompleksowością. Do tego zawiera niejasne zapisy.

Delegacja WIL kładła szczególny nacisk i zaapelowała do Dyrekcji WOW o przyjęcie takich zasad weryfikacji  poprawności danych zawartych w ofertach aby odrzucenie oferty z powodu nieprawdziwych danych było zarezerwowane do przypadków prób ewidentnego i świadomego wprowadzenia komisji konkursowej w błąd (zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu) .

Dyrekcja WOW oświadczyła, że uzyskano zapewnienie w MZ, iż Ministerstwo udzieli jednolitej wykładni  tych niejasnych zapisów  .

WOW planuje zorganizowanie spotkania informacyjnego (wzorem lat ubiegłych) dla oferentów i dopiero po tym spotkaniu nastąpi ogłoszenie postępowań.

Komisja Stomatologiczna ORL WIL na zbliżającym się posiedzeniu w dniu 10 lutego sporządzi  wykaz tych kryteriów rankingujących , których interpretacja przysporzyć może największych trudności.

Andrzej Cisło

Wiceprezes ORL WIL, Przewodniczący Komisji Stomatologicznej

Zmagasz się z problemami ze zgryzem bądź nie jesteś pewien czy potrzebujesz aparatu ortodontycznego? Skontaktuj się ze specjalistą z zakresu ortodoncji  z kliniki stomatologicznej Stankowscy-Białach! W ramach usług ortodoncja Poznań, zadba on o stan Twojego uzębienia i przywróci mu pełną funkcjonalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *