Bez kategorii

WOW: plan zakupów

Wielkopolski Oddział Wojewódzki WOW ogłosił plan zakupów na rok 2017.

W pliku odnaleźliśmy pozycje dotyczące stomatologii . Poza swiadczeniami mamy rezerwę (niewielką) i koszty wdrożenia par2 ogólnych warunków umów (podwyżki) – dla jasności: nie są to kwoty związane ze współczynnikami korygującymi.

Do tak zestawionych planów zakupu świadczeń wyrażonych w jednostkach rozliczeniowych podstawiliśmy aktualne ceny za te jednostki. Ot tak dla wprawy – niedługo będzie trzeba sprawnie liczyć podczas konkursu. Co otrzymaliśmy?- otrzymaliśmy kwotę 149 ,7 mln zł, jakie powinien WOW wyasygnować w 2017r na stomatologię.

Pokrywa sie to niemal dokładnie z sumami ogłoszeń konkursowych z roku 2014– dla przypomnienia plik z rozdziałem na zakresy. Jednej rzeczy plan ten nie uwzględnia, a mianowicie kontraktów periodontologicznych. To oczywiste, gdyż na dzień sporządznia tego planu dodatkowy zakres perio funkcjonuje tylko projekcie Zarządzenia Prezesa.

Plan finansowy 2017 na STM w Wielkopolsce jest niższy od wyliczonej przez nas sumy, ale różnica jest naprawdę niewielka jak na kilkumiliardowy budżet WOW. Jak wyliczaliśmy wielokrotnie- nakłady w planie finansowym WOW z niewiadomych względów są w przeliczeniu na 1 ubezpieczonego poniżej średniej krajowejTabela zakupów Stomatologia z podstawionymi aktualnymi cenami

  liczba jednostekcenawartość w zł
świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży PUNKT5 706 000     1,40 zł7 988 400
świadczenia protetyki stomatologicznejPUNKT1 188 000     1,40 zł1 663 200
świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszkiPUNKT72 000     1,57 zł113 040
świadczenia ogólnostomatologicznePUNKT103 806 000     1,14 zł118 338 840
świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnymPUNKT612 000     4,05 zł2 478 600
świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologiiPUNKT2 232 000     1,40 zł3 124 800
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż.PUNKT11 152 800     1,18 zł13 160 304
świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na aidsPUNKT144 000     3,00 zł432 000
program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszkiRYCZAŁT MIESIĘCZNY NA OSOBĘ2 328 275,00 zł640 200
świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnejRYCZAŁT2 637 530,00 zł1 397 610
     
Leczenie stomatologicznepodwyżki KWOTA303 000 303 000
Leczenie stomatologicznerezerwa KWOTA75 206 75 206
   razem149 715 200

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *