Bez kategorii

Niedopuszczalne sugestie Towarzystwa Radiologów

Naczelna Rada Lekarska

Szanowni Państwo,

Wielokrotnie mówiliśmy o procedowanym właśnie projekcie nowego rozporządzenia ws bezpiecznego promieniowania jonizującego. Są różne opinie co do kwestii czy projekt w tym kształcie spełnia aspiracje środowiska lekarskiego (stomatologicznego) , ale w tym momencie to kwestia drugorzędna.

Na serwerze RCL zamieszczono wszystkie nadesłane do MZ uwagi.

Powodem mego listu jest opinia wytworzona przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.

Dokument

W opinii czytamy:

„Opowiadamy się przeciwko zmniejszeniu częstotliwości wykonywania testów specjalistycznych, gdyż w sytuacji, gdy:

  1. Wykonuje się olbrzymie ilości zdjęć wewnątrzustnych (szacunki dla Niemiec mówią o 25-26 milionach ekspozycji rocznie , dla Polski nie są znane , ale prawdopodobnie są co najmniej zbliżone w proporcji do liczby ludności ), w większości nieprawidłowo, co prowadzi do wielokrotnego powtarzania ekspozycji
  2. W naszej opinii w środowisku stomatologicznym brak jest wystarczającej świadomości odpowiedzialności za narażenie pacjenta  na promieniowanie jonizujące oraz konieczności działań optymalizacyjnych dotyczących dawki ; a wręcz widać wyraźną tendencję do unikania wszelkich działań związanych z nadzorem nad ekspozycją pacjenta na promieniowanie jonizującego
  3. Obecnie funkcjonuje 10 095( przy ogólnej liczbie aparatów rtg : 17 707 ) zarejestrowanych aparatów wewnątrzustnych , z czego wciąż jeszcze spory odsetek stanowią aparaty starego typu
  4. Koszty wykonania jeden raz w roku testów specjalistycznych nie przekracza 500,00 pln
  5. Testy specjalistyczne są praktycznie jedynym miernikiem prawidłowości działania tych aparatów

     Zmniejszenie częstotliwości tych testów spowoduje znaczący spadek jakości stomatologicznego wyposażenia radiologicznego i praktycznie zanik kontroli nad 50% medycznych źródeł promieniowania jonizującego .”

Uważam, że pisanie przez towarzystwo naukowe lekarskie iż stomatolodzy wykonują procedury radiologiczne „w większości nieprawidłowo”, oraz że brak nam świadomości odpowiedzialności za narażenie pacjenta jest niedopuszczalnym pomówieniem.

Ja już pomijam samo meritum, co do którego mamy podejrzenia że „nie trzyma” rygorów Evidence Based Medicine . Chodzi też o styl.

Przykre, bo atak przyszedł z najmniej oczekiwanej strony- ze strony lekarskiego towarzystwa naukowego. Wiedzieliśmy o zastrzeżeniach tego Towarzystwa zgłoszonych w grudniu podczas prac w KCOR, ale wydaje się, że tak sformułowany dokument oficjalny szerzący tak niesprawiedliwą opinię nie powinien pozostać bez adekwatnej reakcji ze strony samorządu lekarskiego .

Myślę, że Prezydium NRL w formie Stanowiska , posiłkując się Kodeksem Etyki Lekarskiej (nakazującym wypowiadanie się z szacunkiem o pracy innych lekarzy) powinno zażądać oficjalnie wycofania tego dokumentu i wyjaśnienie podstaw podjęcia go w takiej treści.

I o taką interwencję w imieniu moich wyborców wnoszę.

z poważaniem

Andrzej Cisło

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej Wielkopolskiej IL

wiceprezes ORL WIL

Zmagasz się z problemami ze zgryzem bądź nie jesteś pewien czy potrzebujesz aparatu ortodontycznego? Skontaktuj się ze specjalistą z zakresu ortodoncji  z kliniki stomatologicznej Stankowscy-Białach! W ramach usług ortodoncja Poznań, zadba on o stan Twojego uzębienia i przywróci mu pełną funkcjonalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *