Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Stanowisko Komisji ws jawności danych

Stanowisko Komisji ws jawności danych

Opublikował wildent w : Nowości, relacje z NFZ, Uchwały i Stanowiska Komisji - 23-09-2014

niezbędnych do sporządzenia odwołania w postępowaniu konkursowym

 

Stanowisko

Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu

z dnia 26 kwietnia 2014r

w sprawie udostępniania przez NFZ danych niezbędnych do złożenia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu

 

Komisja w pełni podziela zastrzeżenia wobec Zarządzenia Prezesa NFZ nr 74/2013/DSOZ. umożliwiającego zastrzeżenie w ofertach niemal wszelkich informacji włącznie z ceną ofertową jako tajemnicy przedsiębiorcy.

Powagę sytuacji dostrzegł też Krajowy Zjazd Lekarzy w podjętym 21 marca br. Apelu do Ministra Zdrowia o spowodowanie w trybie nadzoru nad Funduszem korekty tego Zarządzenia .

W związku z trwającym w Wielkopolsce konkursem Komisja Stomatologiczna oczekuje od Wielkopolskiego Oddziału NFZ udostępnienia na żądanie odwołującego się oferenta co najmniej tabeli rankingu otwarcia lub rankingu końcowego z wyszczególnieniem przyznanych punktów rankingujących w rozbiciu na poszczególne kryteria objęte wspólną wagą skalującą.

Orzecznictwo NSA względem praw oferentów do dostępu do informacji konkursowej jest dość stabilne , było zresztą powodem zmiany ustawy. Intencją zmiany tej ustawy było jednak tylko zagwarantowanie, że chroniony orzecznictwem sądowym pełny dostęp oferentów do ofert konkurentów nie narazi tych drugich na naruszenie praw wynikających z zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorcy.

Postulowany przez Komisję zakres dostępu do danych zawartych w ofercie w żaden sposób nie może naruszyć tajemnicy przedsiębiorcy.

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji
Krystyna Horoszkiewicz     Andrzej Cisło