Bez kategorii

Stanowisko Komisji ws jawności danych

Stanowisko

Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu

z dnia 26 kwietnia 2014r

w sprawie udostępniania przez NFZ danych niezbędnych do złożenia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu

Komisja w pełni podziela zastrzeżenia wobec Zarządzenia Prezesa NFZ nr 74/2013/DSOZ. umożliwiającego zastrzeżenie w ofertach niemal wszelkich informacji włącznie z ceną ofertową jako tajemnicy przedsiębiorcy.

Powagę sytuacji dostrzegł też Krajowy Zjazd Lekarzy w podjętym 21 marca br. Apelu do Ministra Zdrowia o spowodowanie w trybie nadzoru nad Funduszem korekty tego Zarządzenia .

W związku z trwającym w Wielkopolsce konkursem Komisja Stomatologiczna oczekuje od Wielkopolskiego Oddziału NFZ udostępnienia na żądanie odwołującego się oferenta co najmniej tabeli rankingu otwarcia lub rankingu końcowego z wyszczególnieniem przyznanych punktów rankingujących w rozbiciu na poszczególne kryteria objęte wspólną wagą skalującą.

Orzecznictwo NSA względem praw oferentów do dostępu do informacji konkursowej jest dość stabilne , było zresztą powodem zmiany ustawy. Intencją zmiany tej ustawy było jednak tylko zagwarantowanie, że chroniony orzecznictwem sądowym pełny dostęp oferentów do ofert konkurentów nie narazi tych drugich na naruszenie praw wynikających z zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorcy.

Postulowany przez Komisję zakres dostępu do danych zawartych w ofercie w żaden sposób nie może naruszyć tajemnicy przedsiębiorcy.

Sekretarz Komisji  Przewodniczący Komisji
Krystyna Horoszkiewicz  Andrzej Cisło

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *