Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Legislacja

Legislacja

Opublikował wildent w : Prawo - 23-08-2014

Wykaz procedowanych projektów aktów prawnych

data rozpoczęcia prac akt prawny, nad którym trwają prace legislacyjne
 2017-wrzesień  Założenia do ustawy-opieka nad dz.i mł. w wieku szkolnym
 2017-wrzesień  Spec-ustawa dot.poprawy jakości i dostępności
 2017-lipiec  Nowelizacja ustawy o zawodach lek.- elektroniczne pwz
 2017-czerwiec  Nowelizacja ustawy o informacji w ochr.zdrowia
 2017-czerwiec  Nowela ustawy o działalności leczniczej-projekt
 2017-czerwiec  Postępowanie z odpadami medycznymi-projekt MZ
2017-maj Nowelizacja rozporządzenia koszykowego STM
2016-grudzień Nowelizacja Prawa atomowego
2016-wrzesień Rozp-postępowanie z odpadami medycznymi
2016-wrzesień Rozporządzenie konkursowe
2016- maj Kryteria oceny ofert- projekt rozporządzenia MZ
2015-grudzień NFZ: nowe kryteria oceny ofert
2015-październik Ustawa o zdobywaniu tytułu specjalisty
2015- lipiec Rozporządzenie – Ogólne Warunki Umów
2015- lipiec Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta
2015-kwiecień Projekt.rozp.MZ- bezpieczne promieniow. jonizujące
2015- styczeń Projekt rozp.MZ- sposób postępowania z odpadami
2014-listopad Projekt ZarządzeniaNFZ- kryteria oceny ofert stom.
2014-listopad rozp.MZ ws ogłaszania i przeprowadzania konkursów
2014-październik ustawa okołobudżetowa 2015
2014-październik rozp  MZ ws zakresu danych gromadzonych przez świadcz.
2014-wrzesień rozp MFin ws zwolnień z obow.kas fiskalnych
2014-wrzesień now.ustawy o systemie informacji w ochr.zdr
2014- kwiecień nowelizacja prawa atomowego
2014- kwiecień nowelizacja ustawy o świadczeniach op.zdr
2014- marzec limity przyjęć na studia – kierunki lekarskie