Bez kategorii

Nierozumiani. Dlaczego?

ednym z efektów posiedzenia wyjazdowego Komisji Stomatologicznej WIL w Rosnówku (25-26 września 2015r) była decyzja o wystąpieniu przez Komisję do Okręgowej Rady Lekarskiej z wnioskiem o podjęcie Apelu do NRL o wznowienie prac nad autonomią wyborczą i organizacyjną lekarzy dentystów w izbach lekarskich

 wniosek Komisji WIL

Intencją Komisji była próba zwrócenia uwagi NRL (poprzez Okręgowa Radę) na niezbędność szybkiego podjęcia prac tak, aby zdążyć z gotowymi projektami na majowy Zjazd Krajowy ( w ramach którego zaplanowano dyskusje nad zmianami w ordynacji wyborczej)

Miało byc też to powrotem do zbyt wczesnie zarzuconej reformy z lat 2002-2004 , kiedy to NRL uchwaliła Stanowisko , na którego tezach oparty był teraz wniosek KS WIL

Chodziło  w szczególności o :

1/ wprowadzenie zasady wyboru przedstawicieli ​lekarzy dentystów  wg ustalonego parytetu wyłącznie przez lekarzy dentystów na wszystkich poziomach reprezentacji.

2/) wprowadzenie obowiązku zasięgania przez Naczelną Radę Lekarską oraz okręgowe rady lekarskie od zgromadzeń Delegatów na właściwe zjazdy lekarzy, będących lekarzami dentystami, opinii lub wskazań dotyczących kandydatur na stanowiska funkcyjne dedykowane lekarzom dentystom;

3/ zmianę w uchwale NRL  w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy idącą w kierunku ​wydzielenia w budżetach izb lekarskich odpowiednich środków na zabezpieczenie działalności komisji ​stomatologicznych ORL i NRL.

4/ umożliwienie reprezentowania przez komisje stomatologiczne (okręgowe i KSNRL)  swoich ustaleń, stanowisk, ​opinii wobec partnerów zewnętrznych bez konieczności każdorazowego uzyskiwania ​zgody właściwej Rady lub jej Prezydium.

Niestety nie udało się. Wypada chyba pominąć szczegóły. Najważniejsze i najbardziej bolesne wydaje się to , że pomimo wskazanego we wniosku i rozwiniętego w wystąpieniu przed Radą wysokiego prawdopodobieństwa naruszania przez obecny system wyborczy praw obywatelskich stomatologów, nikt z członków Rady nie był ciekaw, czy może rzeczywiście czasem do takiego trwałego naruszania praw lekarzy dentystów nie dochodzi. Członkowie Rady nie są prawnikami. Rozeznanie w tej sprawie mogło zatem pochodzić jedynie z zamówienia analizy prawnej (konstytucjonalistycznej) . Nikt nawet nie wspomniał, że może wartałoby taką zamówić.

A w zasadzie starczyłaby zwykła logika:

Stomatolodzy są 22% mniejszością. I nawet te swoje 22% reprezentacji w organach IL nie mogą wybrać sami- te 22% wybiera w 80% większość lekarska, która -jako że nie wykonuje tego zawodu- nie jest w stanie zastosować podstawowego kryterium wyboru: kryterium kompetencji.

Czy to nie wystarcza?, czy trzeba chęć zmian dalej tłumaczyć?

Projektu KS nie poparło 4 członków ORL będących lekarzami dentystami, co w dużym stopniu samo przez się dowodzi słuszności zgłaszanych postulatów.

Andrzej Cisło,

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej.

Zmagasz się z problemami ze zgryzem bądź nie jesteś pewien czy potrzebujesz aparatu ortodontycznego? Skontaktuj się ze specjalistą z zakresu ortodoncji  z kliniki stomatologicznej Stankowscy-Białach! W ramach usług ortodoncja Poznań, zadba on o stan Twojego uzębienia i przywróci mu pełną funkcjonalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *