Bez kategorii

Stanowisko KS WIL

Stanowisko oparte na wnioskach przekazanych NRL już 9 września

Stanowisko nr 1/2016

Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu

z dnia 1 października 2016r.

w sprawie niezbędnych zmian w kryteriach oceny ofert składanych w konkursach o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W związku z powzięciem wiadomości o gotowości Ministerstwa Zdrowia do korekty przepisów Rozporządzenia z 5 sierpnia 2016r  w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372) Komisja Stomatologiczna Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zgłasza niżej wymienione postanowienia załącznika nr 7  tego rozporządzenia jako wymagające zasadniczej korekty.

I.W tabelach  1,2,4,5 i 7 w kryterium jakości figuruje kategoria „realizacja wybranych świadczeń”. Wykonanie w określonym czasie wymienionych tam procedur nie jest w żadnym razie miernikiem jakości udzielanych w przyszłości świadczeń. Procedury wykonuje się bo są niezbędne, a nie po to aby były miernikiem jakości czy kompleksowości . Określona liczba wykonanych procedur uprawniająca do otrzymania punktów , jak i niekiedy sam rodzaj procedury wskazują na uprzywilejowanie dużych podmiotów leczniczych. Kategoria ta w ww tabelach powinna być usunięta.

II . Część wspólna załącznika – Tab.III- dostępność , wiersze 3-6. Ani z treści przepisu , ani z uzasadnienia nie można wywieść znaczenia pojęcia „brak realizacji świadczeń przez osoby wskazane w harmonogramie”
Z pewnością nie jest to tożsame z kryterium „udzielania świadczeń przez osoby niewskazane w harmonogramie” 
Wnosić więc należy, że jest to ujemnie punktowane kryterium za brak w raportach statystycznych wykonania świadczeń  w jednostkowych datach .
Kryterium to w zasadzie nie jest powiązane z celem, dla jakiego wydaje sie przedmiotowe rozporządzenie. Okazjonalna przerwa nie jest ograniczaniem dostępności, a z cała pewnością nie w takim stopniu, aby miała być „karana” czterema punktami ujemnymi . Poza wszystkim , brak wykazanych świadczeń nie oznacza, że w danym dniu placówka była nieczynna czy niedostępna – często zdarza się, że wykonuje się świadczenia niewpisywane do raportu (np. przymiarki prac protetycznych, korekty, kontrole). Czasem do tego pacjenci odwołują wizyty.
Należy zwrócić uwagę, że przepis de facto różnicuje tu w znaczącym stopniu podmioty mniejsze (szczególnie praktyki indywidualne) od zatrudniających większą liczbę lekarzy podmiotów leczniczych. Wykonywanie praktyki lekarskiej jest legalną formą wykonywania działalności leczniczej i lekarze tak wykonujący zawód mają choćby prawo do przerwy w udzielaniu świadczeń z powodu urlopu lub choroby.
Mając na względzie interes publiczny , regulację tę należy uznać za zupełnie nieadekwatną do celu wydania rozporządzenia i najnormalniej niesprawiedliwą .
Ponadto  treść kryterium w wierszu 5 i 6 jest identyczna przy przypisanej rożnej wartości punktów ujemnych. Wydaje się to oczywistym błędem .

III. W tab.10 II.1.1 powiązanie świadczeń leczenia chorych wysokiego ryzyka z wykonywaniem umowy z zakresu protetyki . To powiązanie jest niewytłumaczalne . Kontrakty z protetyki podpisywane są w proporcji 1 kontrakt na ok200 tys. ubezpieczonych, więc taki zapis jest ewidentnym ograniczeniem konkurencji.


IV.  W ten sam sposób , bez należytego uzasadnienia merytorycznego powiązano w tabelach 4 i 6 wzajemnie wykonywanie świadczeń protetycznych ze świadczeniami z zakresu chirurgii stomatologicznej 


V. rozbicie w rozporządzeniu kryterialnym chirurgii i periodontologii budzi zasadnicze wątpliwości co do dopuszczalności, skoro w rozporządzeniu ws świadczeń gwarantowanych (koszykowym) jest to jeden zakres


VI. Tab.4. O ile w tabelach 1, i 3 wyłączono z promocji pracy podmiotu bez podwykonawców współpracę z technikami dentystycznymi oraz badania histopatologiczne, o tyle nieracjonalny jest brak wyłączenia w tabeli poświęconej chirurgii  stomatologicznej (wiersz 4 II. 1.1)współpracy z pracowniami wykonującymi badania histopatologiczne. Nie ma żadnego przełożenia na jakość świadczeń fakt, czy badanie histopatologiczne wykonuje się w strukturze podmiotu, czy w odrębnym przedsiębiorstwie.


VII.  w tabeli 4 I. dotyczącej chirurgii stomatologicznej , w wierszu 3.1 widnieje punktacja 7pkt za 50 zdjęć pantomograficznych z opisem, a w wierszu następnym 3 pkt za 100 takich świadczeń. Jest to błąd logiczny , choć co do zasady należy w ogóle zakwestionować celowość przyznawania ofercie punktów w zależności o liczby wykonanych procedur. (patrz pkt I.)  . Oczywiście z założenia kryterium to Komisja Stomatologiczna uznaje za błędne z powodów podanych w pkt.I.  

Sekretarz Komisji Przewodniczący Komisji
Krystyna Horoszkiewicz Andrzej Cisło

Zmagasz się z problemami ze zgryzem bądź nie jesteś pewien czy potrzebujesz aparatu ortodontycznego? Skontaktuj się ze specjalistą z zakresu ortodoncji  z kliniki stomatologicznej Stankowscy-Białach! W ramach usług ortodoncja Poznań, zadba on o stan Twojego uzębienia i przywróci mu pełną funkcjonalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *